เมฆชั้นสูง

ความแตกต่างที่มากสุดระหว่างเมฆชั้นสูงและชั้นอื่นๆ คือจริงๆแล้วถูกสร้างขึ้นจากผลึกน้ำแข็ง ไม่ได้มาจากหยดน้ำ เมฆชั้นสูงที่รู้จักกันดีคือ Cirrus และ Cirrostratus โดย cirrus บางกว่า และเป็นมัดเล็กๆ ดังเช่นในรูปต่อไปนี้ เมฆแบบcirrusนั้นมีอยู่ในสภาพอากาศทุกๆ แบบ และยังสามารถเกิดบนเขาสูงได้ หรือเกิดในพื้นที่ที่มีลมแรงได้ เช่น เกิดจากเครื่องเจ็ทของเครื่องบินที่บินผ่านไป โดยเมฆแบบนี้มักเกิดเป็นก้อนเล็กๆเรียงตัวกันในทิศทางเดียวกัน แต่ไม่ปกคลุมท้องฟ้าทั้งหมด


Cirrus clouds from below

Visible satellite image

IR satellite image

ภาพถ่ายดาวเทียมภาพแรกเป็นแบบ visible โดยใช้แสงที่สะท้อนกลับ ภาพที่ 2 เป็นภาพถ่ายแบบ IR ที่วัดพลังงานความร้อน

<< ย้อนกลับ | ต่อไป >>
กลับ เมนูหลัก | หน้าแรกของการแบ่งประเภทของเมฆ