ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
กระจายข่าวสาร
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติ
จำนวนสมาชิก : 30437
จำนวนข่าวสาร : 54
เว็บลิงก์: 55
 จำนวนภาพถ่ายดาวเทียม: 3077374
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมฯด้วยระบบ DVB-Sเพื่อการวิจัย
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ DVB-S เพื่อการวิจัย
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
ข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Station) บริเวณสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ข้อมูลปัจจุบัน (Current Data)
ข้อมูลย้อนหลัง (History Data)
ข้อมูลโดยสรุป (Summary Data)
เมนูหลัก

ดาวน์โหลดซอฟแวร์ตัวอย่างในการแยกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากข้อมูลดิบ

 ซอฟแวร์ตัวอย่างในการแยกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม FY-2C ออกจากข้อมูลดิบ

ดาวน์โหลด