สภาพอากาศปัจจุบันของสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์

As of: 06/03/17 7:45p

SoilMoisture1 200 cb SoilTemp1: 28.9?C
SoilMoisture2 200 cb SoilTemp2: 31.7?C
LeafWetness1: 15 LeafTemp1: ---?C
Temperature: ---?C Dewpoint: ---?C
Humidity: ---% Wind Chill: ---?C
Wind: --- at --- km/hr THW Index: ---?C
Barometer: 1008.0 hPa and Rising Rapidly Heat Index: 27.6?C
Today's Rain: 0.0 mm Monthly Rain: --- mm
Storm Total: 0.0 mm Yearly Rain: 0.0 mm
Current Rain Rate: -0.2 mm/hr Solar Radiation: --- W/m?
UV: --- index

Sunrise: 6:56a     Sunset: 7:47p

This Site Powered by: